Take Your Place 


In de voorbereiding op mijn presentatie voor de introductie van de Pilgrimage in a Day was ik aan het spelen en het stoeien met het feit dat ik zo graag zou zien dat meer mensen het mooie, de eenvoud en de overvloed van het leven weer zouden zien en ervaren.  

Gewoon lekker naar buiten de natuur in. Door de natuur te ervaren, kun je herkennen dat je daar onderdeel van bent en sterker nog, dat je ook zelf de natuur bent. Door naar buiten te gaan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je bij jezelf naar binnen wandelt. Vanuit dit innerlijk weten, je persoonlijke natuur, kun je weer in hernieuwd contact met al je Relaties en de Aarde zelf. 

De ultieme vorm van de (her)verbinding met je eigen Bron kan leiden tot het inzicht dat je daarmee verbonden bent met de Bron van het Leven zelf. Je kunt dan hetgeen de wetenschap al heeft aangetoond persoonlijk ervaren, namelijk dat letterlijk Alles met elkaar verbonden is. Mensen, dieren, planten, stenen, de rivieren, de lucht, wij zijn allemaal als individu onderdeel van één Samenhangend Geheel.  


Goed zorgen Voor Jezelf is hetzelfde als goed zorgen Voor de Ander en Voor de Aarde