INTRO EARTH PILGRIM 

Voor de introductie van de Pilgrimage in a Day kreeg ik de ingeving dat mensen die haar zouden lopen Earth Pilgrims zijn. Zij hebben immers de kracht van de prachtige natuur van de Uiterwaarden ervaren en zijn naar hun Innerwaarden gelopen. 

Toen ik later het begrip Earth Pilgrim opzocht om te zien of het al eerder gebruikt is, bleek dat Satish Kumar dit bijzonder treffend heeft omschreven. Henry Mentink en ik hebben contact opgenomen met Satish Kumar en hij ondersteunt ons initiatief van harte. 

Pelgrimeren Voor de Aarde doe je vanuit een grotere intentie dan alleen voor jezelf. Door je pelgrimage ten dienste van de Aarde te lopen word je een Earth Pilgrim. 

 

Het is mijn vurige verlangen dat velen Earth Pilgrim worden en we daarmee met elkaar een beweging op gang brengen die bijdraagt aan het besef dat we zelf mede onze wereld creëren en dat we door goed voor de Aarde te zorgen ook direct goed voor onszelf en al onze relaties zorgen.