Het is heel belangrijk om goed Alleen te kunnen zijn en Werken. Ieder heeft zijn of haar eigen plek in te nemen en in te vullen. Zeker wanneer je werkelijk je eigen plek inneemt is het mogelijk om met gelijkgestemden heel vruchtbaar samen te werken. Werken is dan één grote bron van creatie, je complementeert elkaar. Dingen ontstaan die puur uit de interactie en het Samen-Zijn voortkomen.

Ik werk samen met gepassioneerde mensen die met veel plezier hun vakmanschap dienstbaar maken aan hetgeen gebeuren mag of zelfs moet. Gewoon heel simpel; Samen-Werken aan een mooiere wereld.Het is mijn wens om samen te werken met nog meer mensen om die nog mooiere wereld te realiseren. Hierbij loop ik samen op met mensen die een stap verder willen dan hetgeen ik vaak zie gebeuren bij co-creatie; prachtige bedoelingen, veel praten en voor mij vaak te weinig vertaling in actie en resultaten. De mensen en organisaties waar ik mee werk zijn gecommitteerd aan zichzelf en hetgeen ze willen zijn en bereiken. Zij willen net als ik GO-creëren.

Het uitgangspunt en doel is het Doen en Leven van hetgeen wij willen bereiken; een nog mooiere wereld. Wanneer jij denkt dat we samen meer kunnen dan dat we Alleen zouden kunnen bijdragen en realiseren dan wil ik dit graag met je verkennen en vooral ook Samen Doen.

Ik geloof dat die mooiere wereld bij mijzelf begint en dat dit voor iedereen zo is. Dit betekent alleen niet dat ik het helemaal alleen hoef te doen. Ik doe dit heel graag met jou samen!
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org