De essentie van de Pilgrimage in a Day is om mensen te inspireren om volledig zichzelf te Zijn en altijd voor de Liefde te kiezen. Vanuit die positie kan eenieder haar eigen plek innemen, haar eigen verhaal schrijven en vervolgens ook haar eigen pad creëren.  

Wat is de Ambitie van de Pilgrimage in a Day wanneer wij haar vanuit deze drie centrale begrippen benaderen: 

The PLACE to BE 

De Pilgrimage in a Day biedt mensen, organisaties en coaches de mogelijkheid om via het wandelen in de Natuur in contact met hun eigen Bron te komen en hun Eigen Plek in te Nemen, hun Eigen Verhaal te Schrijven en hun Eigen Pad te creëren 

The PiaD – LOVE-STORY 

De Pilgrimage in a Day verspreidt zich over de hele Aarde naar plaatsen waar ze gedragen wordt door de prachtige natuur en mensen met een ‘herberg’ Pelgrims verwelkomen die zich via de het wandelen in de natuur willen (her)verbinden met zichzelf, de ander en de Aarde zelf. 

De herbergen dragen allemaal hun eigen unieke karakter en hebben hun persoonlijke verbinding met de natuur gemeen. Alle herbergen en mensen die daarmee verbonden zijn, nemen hun eigen plek in en kiezen er bewust voor om onderling met elkaar een krachtig netwerk te vormen. De Liefde, de zorg voor elkaar en de Aarde staan centraal. Dit willen zij delen en dat delen zij ook actief door anderen hier ook toe te inspireren en uit te nodigen. De Pelgrims die hun Pilgrimage in a Day hebben gelopen, hebben de kracht, de eenvoud en de verbinding met de Aarde en al haar elementen ervaren. Zij hebben de ervaring in zich opgeslagen.  

Iedere Earth Pilgrim neemt haar eigen plek in en weet zich verbonden in een bijzonder mooi en krachtig netwerk. Zij versterken elkaar door samen te werken aan het verbeteren van onze band met Moeder Aarde.  

The ROAD

De Pilgrimage in a Day ontwikkelt zich natuurlijk. Het doel is duidelijk, de richting is duidelijk en welke stappen gezet moeten worden om daar te geraken ook grotendeels. Én het mag zich tijdens deze reis ook laten zien. We weten wat wij willen waarbij wij deze tocht zijn gestart om iets neer te zetten dat groter is dan dat wij zelf zijn. Het is bedoeld voor de komende 7 generaties. Daarmee is een combinatie van Focus en Vertrouwen essentieel. Wij vertrouwen dat het Goede op ons Pad komt, dat wij dit zullen herkennen en hiernaar zullen handelen. Onderweg zullen wij de lessen leren en blijven wij met heel veel plezier vooruit bewegen.